Podziękowania od Rady Pań Polskiego Czerwonego Krzyża

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć szczytny cel!